شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 18 مرداد 1391

ماهنامه شماره 95، مرداد ماه شبکه شتابنگاری منتشر شد

 ماهنامه شماره 95 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد شتابنگاشت ها و زمین لرزه های ثبت شده در مرداد، گزارش خلاصه عملکرد شبکه شتابنگاری کشور در زمین لرزه های اهر و ورزقان، معرفی ایستگاه های شتابنگاری و ... منتشر شد. 

 

  برای دسترسی به این ماهنامه  به لینک زیر مراجعه کنید.

ماهنامه شماره 95 مرداد 1391