شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 06 مرداد 1395

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 142، تیرماه 1395 منتشر شد

ماهنامه شماره 142 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در تیرماه 1395، نگاهی به زمین‌لرزه‌های منطقه بجنورد در استان خراسان شمالی در سال 1395، معرفی ایستگاه‌های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در تیرماه1395 منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.