شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 03 مهر 1395

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 144، شهریورماه 1395 منتشر شد

ماهنامه شماره 144 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در شهریورماه 1395، گزارش زمین‌لرزه‌ 24 آگوست 2016 آماتریچه (ایتالیا)، معرفی ایستگاه‌های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در شهریورماه 1395 منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.