شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 04 آبان 1395

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 145، مهرماه 1395 منتشر شد

ماهنامه شماره 145 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  درمهرماه 1395، داده‌های شتابنگاری از زمین‌لرزه 29 مهرماه 1395 زرند - استان کرمان، معرفی ایستگاه‌های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در مهرماه 1395 منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.