شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 05 بهمن 1395

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 148، دی ماه 1395 منتشر شد

ماهنامه شماره 148 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در دی ماه 1395، زمین لرزه 17 دى 1395 خنج (استان فارس)،داده هاى شبکه ملى شتابنگارى ایران از فوج لرزه‌هاىآذر و دى 1395 استان بوشهر، معرفی ایستگاه‌های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در دی ماه 1395 منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.