شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 11 اردیبهشت 1396

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 151، فروردین ماه 1396 منتشر شد

ماهنامه شماره 151 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در فروردین ماه 1396، داده‌های شبکه ملی شتابنگاری کشور از زمین‌لرزه 16 فروردین 1396 به همراه گزارش بازدید منطقه کلانلرزه‌ای، معرفی ایستگاه‌های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در فروردین 1396 منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.