شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 02 خرداد 1396

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 152، اردیبهشت ماه 1396 منتشر شد

ماهنامه شماره 152 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در اریبهشت ماه 1396، زمین لرزه 8 اردیبهشت 1396 مشا- داده های ثبت شده توسط شبکه شتابنگاری کشور، زمین لرزه 21 اردیبهشت 1396 کشور آذربایجان، گزارش شبکه شتابنگاری زلزله کشور از زمین‌لرزه 23 اردیبهشت 1396 شمال غرب بجنورد، معرفی ایستگاه‌های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در اریبهشت 1396 منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.

 ماهنامه شبکه شتابنگاری- اردیبهشت ماه 1396 شماره 152