شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 02 مرداد 1396

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 154، تیرماه 1396 منتشر شد

  • ماهنامه شماره 154 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در تیرماه 1396، معرفی ایستگاه‌های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در تیرماه 1396 منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.