شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 13 شهریور 1396

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 155، مردادماه 1396 منتشر شد

  • ماهنامه شماره 155 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در مردادماه 1396، نگاهی به داده‌های زمین‌لرزه‌های ثبت شده در ایستگاه سیرچ به بهانه زمین‌لرزه اول مرداد 1396، معرفی ایستگاه‌های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در مردادماه 1396 منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.