شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 03 مهر 1396

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 156، شهریورماه 1396 منتشر شد

  • ماهنامه شماره 156 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در شهریورماه 1396، گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ششم شهریور 1396 شربیان- استان آذربایجان شرقی، معرفی ایستگاه‌های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در شهریورماه 1396 منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.