شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 06 آبان 1396

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 157، مهرماه 1396 منتشر شد

  • ماهنامه شماره 157 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در مهرماه 1396، بررسی مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های ثبت شده در شبکه شتابنگاری در مهرماه 1396، معرفی ایستگاه‌های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در مهرماه 1396 منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.