شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 29 آبان 1396

گزارش شبکه شتابنگاری از زمین‌لرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب - استان کرمانشاه

شامگاه روز یکشنبه 21 آبان ماه 1396 در ساعت 21:48:16 به وقت محلی برابر با 18:18:16 وقت بین المللی، روز 12 نوامبر 2017 زمین لرزه بسیار قوی با بزرگای 7.3Mn (موسسه ژئوفیزیک) و Mw7.3 (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) منطقه مرزی ایران و عراق در استان کرمانشاه پیرامون شهرستان سر پل ذهاب را به شدت به لرزه آورد . این زمین‌لرزه بزرگترین رویداد لرزه‌ای پس از زمین‌لرزه 1287 خورشیدی سیلاخور با بزرگای 4/7 در نزدیکی بروجرد در گستره زاگرس بوده است. رویداد این زمین‌لرزه با پیشلرزه‌ای با بزرگای 4/5 حدود 43 دقیقه پیش از زمین‌لرزه اصلی همراه بود که تا حدودی حجم تلفات انسانی ناشی از رویداد زمین‌لرزه اصلی را کاهش داد. شبکه شتابنگاری زمین‌لرزه‌ایران این رویداد را توسط 101 ایستگاه شتابنگاری  در استانهای غربی و مرکزی ثبت نمود. حداکثر شتاب ثبت شده از این زمین‌لرزه در ایستگاه سر پل ذهاب با شتابی برابر با 684 سانتی متر بر مجذور ثانیه (تصحیح نشده) بوده است.این رویداد فاجعه بار متاسفانه باعث کشته شدن صدها تن از مردم منطقه کلانلرزه‌ای و مجروح شدن هزاران تن گردید.

گزارش مقدماتی شبکه شتابنگاری از زمین‌لرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب - استان کرمانشاه شامل اطلاعاتی از لرزه‌خیزی منطقه و داده‌های پردازش شده از شتابنگاشت‌های ثبت شده و .... منتشر گردید. فایل مربوطه پیوست خبر میباشد.