شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 08 آذر 1396

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 158، آبان ماه 1396 منتشر شد

  • ماهنامه شماره 158 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در آبان ماه 1396،گزارش مقدماتی شبکه شتابنگاری از زمین‌لرزه 21 آبان ماه 1396 سرپل ذهاب، معرفی ایستگاه‌های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در آبان ماه 1396 منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.