شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 06 دی 1396

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 159، آذرماه 1396 منتشر شد

  • ماهنامه شماره 159 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در آذر ماه 1396،گزارش شبکه شتابنگاری از زمین‌لرزه 10 آذر ماه 1396 حرجند-استان کرمان،

    گزارش شبکه شتابنگاری از زمین‌لرزه 29 آذر ماه 1396 جنوب کرج-استان البرز، معرفی ایستگاه‌های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در آذر ماه 1396 منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.