شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 02 خرداد 1397

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 164 اردیبهشت ماه 1397 منتشر شد

ماهنامه شماره 164 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در اردیبهشت ماه 1397،گزارش زمین‌لرزه 12 اردیبهشت 1397 سی سخت، استان کهگیلویه و بویراحمد، معرفی ایستگاه‌های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان دراردیبهشت ماه 1397 منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.