شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 16 مرداد 1397

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 166 تیرماه 1397 منتشر شد

ماهنامه شماره 166 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در تیرماه 1397،زمین‌لرزه 31 تیر 1397 رویدر (مرز استان فارس و هرمزگان)، معرفی ایستگاه‌های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در تیر ماه 1397 منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.