شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 03 مهر 1397

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 168 شهریورماه 1397 منتشر شد

ماهنامه شماره 168 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در شهریورماه 1397،گزارش مقدماتی شبکه شتابنگاری از زمین‌لرزه 4 شهریور 1397 تازه آباد (ثلاث باباجانی) - کرمانشاه، معرفی ایستگاه‌های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در شهریورماه 1397 منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.