شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 30 آبان 1391

ماهنامه شماره 98، آبان ماه شبکه شتابنگاری منتشر شد

ماهنامه شماره 98 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد شتابنگاشت ها و زمین لرزه های ثبت شده در آبان، معرفی ایستگاه های شتابنگاری، معرفی مهمترین زمین لرزه های جهان در آبان 1391 و ... منتشر شد. 

 

 

 

  برای دسترسی به این ماهنامه  به لینک زیر مراجعه کنید.

ماهنامه شماره 98 آبان 1391