شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 06 شهریور 1398

ماهنامه شبکه شتابنگاری شماره 179 مردادماه 1398 منتشر شد

ماهنامه شماره 179 شبکه شتابنگاری شامل اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های  رویداده  و شتابنگاشت های  ثبت  شده  در مرداد 1398، داده های شبکه ملی شتابنگاری از زمین‌لرزه 14 مرداد ماه 1398 چرام-استان کهگیلویه و بویراحمد، داده های شبکه ملی شتابنگاری از زمین‌لرزه 25 مرداد ماه 1398 تبریز-آذربایجان شرقی، معرفی ایستگاه‌های شتابنگاری و مهم‌ترین زمین‌لرزه‌های جهان در مرداد ماه 1398 منتشر شد. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به این ماهنامه به لینک زیر مراجعه کنید.