شبکه شتابنگاری کشور

تاریخ: 17 آذر 1391

زمین لرزه پانزدهم آذر 1391 زهان، استان خراسان جنوبی

 در ساعت 20:38:11 روز 15 آذر ماه 1391 برابر با  17:08:11 وقت بین المللی روز پنجم دسامبر 2012 زمین لرزه ای با بزرگای 5.5 (موسسه ژئوفیزیک) بخش هایی از استان خراسان جنوبی را به لرزه در آورد. تا کنون ( 27 آذر) داده های 8 ایستگاه شتابنگاری افین، سده، اسدیه، قائن، فرخی، آبیز حاجی آباد و شاهرخت تخلیه گردیده است. حداکثر شتاب ثبت شده از این رویداد در ایستگاه افین بوده که شتابی برابر با 143 سانتی متر بر مجذور ثانیه را ثبت کرده است.

برای اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 زمین لرزه پانزدهم آذر 1391 زهان، استان خراسان جنوبی